Kêu gọi đoàn viên, người lao động DRC đồng hành, tích cực hưởng ứng chương trình “Người DRC tin yêu sử dụng sản phẩm DRC năm 2024”

Xuyên suốt hành trình xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, công đoàn viên, người lao động DRC luôn tự hào vì mình được sống trên chính sản phẩm của mình làm ra, đây là nét đặc trưng của Văn hóa doanh nghiệp DRC. Công đoàn Công ty Cổ phần cao su Đà […]

Xem thêm

DRC vinh dự đón tiếp đoàn công tác của Cục Phát triển Doanh nghiệp và Ban Nghiên cứu kinh tế tư nhân đến thăm và làm việc phục vụ công tác xây dựng chính sách kinh tế vĩ mô

Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP và Nghị quyết số 66/NQ-CP, Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) phối hợp Cục Phát triển Doanh nghiệp (PTDN), Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các chuyên gia triển khai nắm bắt tình hình doanh nghiệp và thảo luận về “Cơ chế và […]

Xem thêm

Sơ đồ tổ chức

Hội đồng quản trị

Ông NGUYỄN XUÂN BẮC
Chủ tịch HĐQT
Ông HÀ PHƯỚC LỘC
Thành viên HĐQT
Bà NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ
Thành viên HĐQT
Ông NGUYỄN VĂN HIỆU
Thành viên HĐQT
Ông NGUYỄN HUY HIẾU
Thành viên HĐQT
Ông PHẠM NGỌC PHÚ
Thành viên HĐQT
Ông LÊ HOÀNG KHÁNH NHỰT
Thành Viên HĐQT

Ban điều hành

Tổng giám đốc
Ông LÊ HOÀNG KHÁNH NHỰT
Phó Tổng Giám đốc
HÀ PHƯỚC LỘC
Phó Tổng Giám đốc
NGUYỄN THỊ MINH THU
Phó Tổng Giám đốc
PHẠM PHONG THỊNH
Kế toán trưởng
TRẦN THỊ MỸ LỆ

Ban kiểm soát

Ông CHU QUANG TUẤN
Trưởng Ban kiểm soát
Bà NGUYỄN THỊ VÂN HOA
Thành viên Ban kiểm soát
Bà TRƯƠNG THỊ HỒNG HOA
Thành viên Ban kiểm soát