Kêu gọi đoàn viên, người lao động DRC đồng hành, tích cực hưởng ứng chương trình “Người DRC tin yêu sử dụng sản phẩm DRC năm 2024”

Xuyên suốt hành trình xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, công đoàn viên, người lao động DRC luôn tự hào vì mình được sống trên chính sản phẩm của mình làm ra, đây là nét đặc trưng của Văn hóa doanh nghiệp DRC. Công đoàn Công ty Cổ phần cao su Đà […]

Xem thêm

DRC vinh dự đón tiếp đoàn công tác của Cục Phát triển Doanh nghiệp và Ban Nghiên cứu kinh tế tư nhân đến thăm và làm việc phục vụ công tác xây dựng chính sách kinh tế vĩ mô

Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP và Nghị quyết số 66/NQ-CP, Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) phối hợp Cục Phát triển Doanh nghiệp (PTDN), Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các chuyên gia triển khai nắm bắt tình hình doanh nghiệp và thảo luận về “Cơ chế và […]

Xem thêm

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của DRC – Nhiệm kỳ mới: Vững tin, kỳ vọng về những bứt phá mới, thành tựu mới

Trong sáng ngày 24/4/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) đã diễn ra thành công rực rỡ. Đại hội dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch bao gồm ông Nguyễn Xuân Bắc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), ông Lê Hoàng Khánh Nhựt – Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, ông Hà Phước Lộc – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc DRC với sự tham dự của đông đảo các Quý cổ đông và người đại diện được ủy quyền đã cùng thảo luận và thông qua nhiều quyết sách quan trọng về phát triển sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và các năm đến.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội (từ trái qua phải): Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Ông Nguyễn Xuân Bắc, Ông Hà Phước Lộc

Đại hội đã thảo luận, thông qua nhiều quyết sách quan trọng về phát triển sản xuất, kinh doanh

Đại hội đồng thường niên 2024 cũng chứng kiến mốc giao thời quan trọng khi đã cùng đề cử, thống nhất đề cử và bỏ phiếu bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024-2029.

Theo đó, thành phần Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới mới bao gồm các Ông/Bà:

1. Ông Nguyễn Xuân Bắc – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt – Thành viên HĐQT
3. Ông Hà Phước Lộc – Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Hiệu – Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Huy Hiếu – Thành viên HĐQT
7. Ông Phạm Ngọc Phú – Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các Ông/Bà:

1. Ông Chu Quang Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Vân Hoa – Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Trương Thị Hồng Hoa – Thành viên Ban Kiểm soát

Ra mắt các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới: Vững tin, kỳ vọng về những “Bứt phá mới & Thành tựu mới”

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đại hội khởi đầu cho nhiệm kỳ mới 2024-2029 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cùng nhiều định hướng, chủ trương, quyết sách phát triển mới; cũng là mở ra vững tin, kỳ vọng về những “Bứt phá mới & Thành tựu mới” trong năm 2024 và nhiều năm tiếp theo.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động tại Đại hội:

Tin tức liên quan

Kêu gọi đoàn viên, người lao động DRC đồng hành, tích cực hưởng ứng chương trình “Người DRC tin yêu sử dụng sản phẩm DRC năm 2024”

Xuyên suốt hành trình xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, công đoàn viên, người lao động DRC luôn tự hào vì mình được sống trên chính sản phẩm của mình làm ra, đây là nét đặc trưng của Văn hóa doanh nghiệp DRC. Công đoàn Công ty Cổ phần cao su Đà […]

DRC vinh dự đón tiếp đoàn công tác của Cục Phát triển Doanh nghiệp và Ban Nghiên cứu kinh tế tư nhân đến thăm và làm việc phục vụ công tác xây dựng chính sách kinh tế vĩ mô

Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP và Nghị quyết số 66/NQ-CP, Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) phối hợp Cục Phát triển Doanh nghiệp (PTDN), Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các chuyên gia triển khai nắm bắt tình hình doanh nghiệp và thảo luận về “Cơ chế và […]

Các nghiên cứu, sáng kiến tối ưu hiệu quả sản xuất lốp của Lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật DRC được vinh danh tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP. Đà Nẵng

02 đề tài nghiên cứu ứng dụng vào tối ưu hiệu quả sản xuất lốp DRC được vinh danh tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 17 là minh chứng cho tính đúng đắn trong việc xác định công nghệ, năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm […]